для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» другого року навчання за ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та двигунів»