Метою дисципліни є ознайомлення із теоретичними основами комп’ютерної графіки та методології візуалізації даних, із сучасним професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерної графікою, із практикою застосування бібліотек для комп’ютерної графіки та візуалізації в сучасних мовах програмування. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань і практичних навичок використання існуючих засобів комп’ютерної графіки і візуалізації та розробки спеціалізованих засобів візуалізації і моделювання в сучасних середовищах розробки.

В дисципліні вивчаються теоретичні основи комп’ютерної графіки, включаючи історичні аспекти розвитку графічних технологій, фізичні принципи передачі кольорової та просторової інформації в інформаційних технологіях, оволодінню сучасним інструментарієм комп’ютерної графіки, візуалізації, 3D-моделювання та представлення наукової інформації в графічному вигляді.