Мета дисципліни «Теорія інформації та кодування» полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з теоретичними основами оцінки інформаційних процесів, організації ефективного завадостійкого кодування з виявленням і виправленням помилок, алгоритмів кодування та декодування даних, сучасних методів кодування даних в каналах зв’язку, а також отриманні студентами практичних навичок в створенні як апаратних так і програмних кодерів і декодерів з використанням сучасних програмних і апаратних засобів та ознайомлення із специфікою їх застосування для вирішення проблемних професійних задач у авіаційній галузі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія інформації та кодування» є розвиток здібностей, навичок та умінь майбутніх фахівців з вимірювання кількості інформації, яку несуть в собі будь-які повідомлення, способів ефективного кодування таких повідомлень для передачі, збереження, обробки та відображення в інформаційних системах, забезпечення необхідної надійності їх роботи за рахунок використання завадостійкого кодування.