Методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи розраховані на студентів факультету «Менеджмент» ОПП «Правове забезпечення авіаційної діяльності», які вивчають німецьку мову, як другу іноземну мову на першому курсі. Даний посібник складається з 6 лекцій. Кожна лекція включає як країнознавчі тексти та відео, так і вправи на закріплення лексико-граматичних структур. Ці вправи та завдання сприяють успішному засвоєнню пройденого на уроці матеріалу, а також розширюють кругозір про німецьку мову та її культуру.