Методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи розраховані на студентів факультету «Менеджмент» ОПП «Правове забезпечення авіаційної діяльності», які вивчають німецьку мову, як другу іноземну мову на 3-4 курсі. Даний посібник складається з 24 тем. Кожна тема включає країнознавчі тексти та відео як з загальної німецької мови, так і професійної німецької мови, вправи на закріплення лексико-граматичних структур. Ці вправи та завдання сприяють успішному засвоєнню пройденого на уроці матеріалу, а також розширюють кругозір про німецьку мову та її культуру.