для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» четвертого року навчання за ОПП «АО і БАТ»