Метою викладання навчальної дисципліни «Основи створення та експлуатації автоматизованих інформаційних систем» є формування у майбутніх фахівців систематизованих знань, навичок та умінь для забезпечення ними ефективної виробничої діяльності з використанням автоматизованих інформаційних систем (АІС), а також надання курсантам відомостей про найбільш загальні теоретичні основи та сучасні методи і технології розробки, впровадження та експлуатації автоматизованих інформаційних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання курсантами  уявлення щодо задач та методів формування вимог до майбутньої системи, моделювання інформаційних потоків, розробки технічного завдання, вибору системи управління базами даних, забезпечення інформаційної безпеки, необхідні фахівцям для взаємодії з розробниками АІС у процесі їх проектування, створення, впровадження та подальшої експлуатації.