Дисципліна «Додатковий курс англійської мови (В-2)» належить до переліку навчальних дисциплін вільного вибору за освітньо-науковим рівнем «бакалавр». Вона забезпечує формування у курсантів комунікативної компетентності на рівні В2 згідно загальноєвропейської мовної шкали оцінювання. Курс здійснює розвиток мовних компетенцій, необхідних для розуміння та аналізу усних і письмових автентичних текстів, для презентації та обговорення результатів своєї професійної діяльності англійською мовою в усній та письмовій формах.

«Додатковий курс англійської мови (В-2)» розрахований на досягнення рівня володіння іноземною мовою В2, що передбачає вільне розуміння широкого спектру достатньо складних та об’ємних текстів, дозволяє швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, дозволяє ефективно і гнучко користуватися мовою у суспільному житті, логічно та детально висловлюватися на складні теми. Досягнення рівня комунікативної компетентності В2 забезпечує реалізацію принципу академічної мобільності в світовому освітньому просторі та надає можливість брати участь у різних освітніх та грантових програмах.

 «Додатковий курс англійської мови (В-2)» готує до тестування міжнародного іспиту з англійської мови FCE (Cambridge English) на рівень B2, надає рекомендації щодо обрання вірних стратегій успішного його складання, допомагає оволодіти методами та прийомами самостійної роботи з метою підвищення індивідуального рівня володіння англійською мовою.

«Додатковий курс англійської мови (В-2)» спрямований також на підготовку курсантів до складання єдиного вступного іспиту до магістратури, його зміст відповідає Програмі єдиного вступного іспиту з іноземних мов, що спрямована на перевірку мовленнєвої компетентності у читанні, а також на мовні лексичні та граматичні компетентності.