Програма атестаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право», за освітньо-професійної програми «Правове забезпечення авіаційної діяльності»