Навчальна дисципліна «Організація роботи координаційних центрів пошуку та рятування» належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, спрямована на формування інтегральної компетентності майбутніх фахівців з координаційного центра пошуку і рятування та забезпечення авіаційного пошуку і рятування в цивільній авіації.

    Зміст дисципліни «Організація роботи координаційних центрів пошуку та рятування» розроблено на основі сучасних вимог до професійної діяльності диспетчера координаційного центру пошуку і рятування, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, а також із врахуванням галузевої специфіки та профілю освітньо-професійної програми «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».

     В курсі навчальної дисципліни висвітлюються: основні принципи організації, планування, координування та проведення авіаційного пошуку і рятування; методика проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт в залежності від розвитку авіаційної події; порядок дій фахівців координаційного центру пошуку і рятування у разі оголошення аварійної стадії; процедури взаємодії органів управління та сил системи авіаційного пошуку і рятування; види особливих ситуацій, які можуть виникати з повітряним судном в польоті, сценарії їх розвитку, основні небезпечні фактори; прогнозування та моделювання майбутніми фахівцями координаційного центру пошуку та рятування можливого розвитку аварійної ситуації з повітряним судном, а також розробка рекомендації для екіпажів аварійних повітряним судном для прийняття ними правильних рішень по завершенню польоту.