Дисципліна «Англійська мова наукового спрямування» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Вона забезпечує формування в аспірантів науково-дослідницької професійно орієнтованої комунікативної компетентності та передбачає оволодіння культурою академічного письма англійською мовою з урахуванням особливостей сучасного англомовного наукового дискурсу. Курс здійснює розвиток мовних та мовленнєвих компетенцій, необхідних для розуміння та аналізу усних і письмових наукових текстів, для презентації та обговорення результатів своєї наукової діяльності англійською мовою в усній та письмовій формах.

Курс «Англійська мова наукового спрямування» розрахований на досягнення рівня володіння іноземною мовою С1, що передбачає вільне розуміння широкого спектру достатньо складних та об’ємних текстів, дозволяє швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, дозволяє ефективно і гнучко користуватися мовою у суспільному житті, логічно та детально висловлюватися на складні теми. Досягнення рівня комунікативної компетентності С1 забезпечує реалізацію принципу академічної мобільності в світовому освітньому просторі та надає можливість брати участь у різних освітніх та грантових програмах.