Мета дисципліни «Математичні методи дослідження» - формування базових уявлень, основних знань, вмінь та навичок з обробки, аналізу та інтерпретації результатів експериментальної роботи з використанням математичних методів наукових досліджень та комп’ютерних програмних засобів.

Основними завданням дисципліни «Математичні методи дослідження» є формування цілісної і логічно-послідовної системи знань про математичні методи обробки, аналізу та інтерпретації результатів експериментальної роботи; вмінь обробляти, групувати, інтерпретувати отримані результати, здійснювати синтез даних на основі статистичного аналізу на високому рівні надійності та достовірності; формування навичок комп’ютерної обробки інформації.