Методичні рекомендації  розроблені  для організації та проведення практичних занять з предмету «Іноземна мова (англійська)» майбутніх фахівців зі спеціалізації „Автоматизовані інформаційні системи авіаційного транспорту”.

Дані рекомендації містять план проведення кожного практичного заняття, тестові завдання для перевірки знань курсантів, вокабуляр, яким мають оволодіти курсанти, та список рекомендованих джерел для подальшого удосконалення знань, вмінь та навичок. Даний комплект сприяє успішному вивченню дисципліни.

General English Language. Guidelines for conducting practical classes for IT students of the 1st year of studying / [Compiler: Tokar Y.B.] Kropyvnytskyi: KFA NAU, 2017 –– 68 p.

Guidelines for conducting practical classes in General English Language contain detailed plans for conducting practical classes, tests for checking cadets’ level of knowledge, vocabulary to be learnt by the cadets and a list of recommended sources for further improvement of knowledge and skills. The given set of materials contributes into successful mastering of the subject.