Навчальної дисципліни «Управління цивільним захистом та охороною праці в авіаційній галузі» розроблена відповідно до освітньої програми підготовки  бакалавра, робочого навчального плану зі спеціальності 272 Авіаційний транспорт затвердженого від «31» серпня 2021 року, за освітньо-професійною програмою «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: компетентності ефективного управління цивільним захистом та охороною праці в авіаційній галузі.