Навчальна дисципліна «Системи повітряного судна» призначена для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація», профессійне спрямування «Обслуговування повітряного руху». 

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Системи повітряних суден» є формування у майбутніх фахівців систематичних знань які необхідні для прийняття правильних рішень в процесі планування полетів. Вивчення функціонального призначення, принципів та основних технічних характеристик систем повітряних суден дає можливість спеціалістам УПР правильно оцінювати можливості повітряного судна в робочій, а особливо в аварійній ситуації.

Завдання

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системи повітряних суден» є формування у майбутніх фахівців знань, які необхідні для прийняття рішень в процесі планування повітряного руху. Вивчення систем повітряних суден дає можливість спеціалістам УПР правильно оцінювати можливі наслідки, які можуть створитися на повітряному судні при відмовах обладнання в аварійній ситуації.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

призначення, функціонування, технічні характеристики систем електрообладнання і спеціальних систем повітряних суден, а також про їх експлуатацію в нормальних і аварійних режимах роботи; про перспективи розвитку зазначеного обладнання.

Вміти:

вірно оцінювати можливі ситуації на повітряному судні, які мають бути враховані при звичайних та аварійних умовах польоту.

Мати уявлення: про тенденції розвитку перспективних систем повітряного судна, які плануються експлуатувати у цивільної авіації.