"Вступ до фаху" - важливий базовий етап професійної підготовки, який  висвітлює логіку міждисциплінарних зв'язків для розуміння місця і ролі в ній кожної з дисциплін.

Діяльність фахівця АРС  пов’язана із повним життєвим циклом БПЛА та розв’язуваними за допомогою них задачами. Отже, які це задачі, якими можуть бути методи та засоби їх розв'язання, дозволяє з'ясувати та отримати деякі важливі базові практичні навички саме "Вступ до фаху".