Програма переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня – Магістр за спеціальністю – 272 «Авіаційний транспорт», відповідно до освітньо-професійної програми – «Льотна експлуатація повітряних суден»