Навчальна дисциплина «Теорія автоматичного керування» призначена для курсантів Факультету льотної експлуатації

за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація».

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» є формування у курсантів знань:

- основних положень теорії автоматичного регулювання, аналізу стійкості автоматичних систем, якості та методів їх вдосконалення,

- знань принципів побудови, характеристик, склад та особливості льотної експлуатації систем автоматичного керування польотом літака в режимах польоту за маршрутом, заходу на посадку та інших режимах,

- принципів побудови систем автоматичного регулювання, які використовуються в літакових системах.

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія автоматичного керування» є  підготовка курсантів до вивчення літаків, які обладнання сучасними пілотажно-навігаційними комплексами, в тому числі на випускний літак DA-42.

В результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

  • принцип автоматичного регулювання і класифікацію автоматичних систем;
  • основні поняття теорії автоматичного керування: аналіз стійкості і якості автоматичних систем і методи їх поліпшення;
  • принципи побудови систем автоматичного керування повітряних суден системи стабілізації літаків, стабілізації висоти та швидкості, автоматичного керування літаком за маршрутом, заходів на посадку;
  • особливості льотної експлуатації повітряних суден при автоматичному керуванні польотом.

вміти: аналізувати автоматичні системи по структурній схемі, синтезувати і поліпшувати характеристики простих систем автоматичного регулювання.

Бути ознайомленими: про склад, режими та можливості систем автоматичного керування польотом всіх сучасних літаків.