«Електрообладнання повітряних суден» для курсантів за напрямом підготовки 6.070102 «Аеронавігація», професійне спрямування «Льотна експлуатація повітряних суден». 

Мета дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Електрообладнання повітряних суден» є формування у курсантiв знань про принципи побудови систем електропостачання та систем споживачів електроенергії сучасних та перспективних літаків, умiння експлуатувати їх вiдповiдно вимогам нормативної документації.

Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електрообладнання повітряних суден» є  формування у майбутніх фахівців комплексу знань :

- основних принципів побудови систем електропостачання та інших спеціальних систем літака;

- конструкції, принципу дії та технічних характеристик агрегатів літакових систем електропостачання та систем споживачів електроенергії.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: призначення, принцип роботи, основні характеристики систем постачання, розподілу, захисту електроенергії, електричних систем запуску двигунів, електрообігріву, протипожежного захисту, систем сигналізації та освітлення ПС 3, 4 класів.

вміти: - проводити підготовку, включення, передпольотну перевірку і контроль за роботою систем електропостачання випускних літаків;

- виявляти і усувати типові несправності систем електропостачання випускних літаків згідно вимогам «Керівництва з льотної експлуатації»;

- експлуатувати протиобмерзальну та протипожежну системи, а також світлотехнічне обладнання випускних літаків.

бути ознайомленим: про перспективи розвитку електропостачання та інших спеціальних систем літака