Складовою загальнолюдської культури є наука, тому важливо, щоб кожна людина знала, що таке наука, наукові дослідження й етапи наукових досліджень. Наукова діяльність як професійна робота стає для 5-10 % випускників вищих навчальних закладів. У цьому контексті важливим є сформувати у майбутніх науковців наукові знання та навчити знаходити методичні підходи до їх отримання.

У міру того, як наука проникає в різні сфери життєдіяльності, вона стає розповсюдженою. Підсилюється вплив науки на освітні процеси і разом з тим вплив освітніх процесів на науку. Наукова діяльність має широкий діапазон. Це не тільки одержання знання, але і використання, застосування, передача знань, тобто до наукової діяльності відноситься фундаментальне і прикладне дослідження, проектування, експериментування, технологія тощо.

Оволодіння методологією та методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності. Тому завданням даного курсу є висвітлення теоретичних і методичних основ, технології й організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень магістрами, аспірантами та молодими викладачами.